Contact

Appartementen

Meer
Beschikbaarheid aanvragen

Disclaimer


Inhoud van deze website
Innova Housing BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud die wordt gepubliceerd op deze website.

De makers en medewerkers van innovahousing.nl besteden veel tijd en aandacht aan de werking van deze website. Desondanks geeft Innova Housing BV geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de bijbehorende internetsite. Innova Housing BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van innovahousing.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid door technische problemen of andere redenen innovahousing.nl niet te kunnen raadplegen.


Boeking

Een boeking geplaatst op innovahousing.nl garandeert niet dat het gekozen appartement voor de gewenste periode vrij is en voor u gereserveerd is. Innova Housing BV doet zijn uiterste best deze boeking te bevestigen en voor u te reserveren. De reservering staat vast op het moment dat de betaling door u is verricht en u een bevestiging per email heeft ontvangen van Innova Housing BV. Indien Innova Housing BV na 2 werkdagen na het plaatsen van de boeking geen betaling heeft ontvangen wordt de door gekozen periode weer vrij gegeven op de website. Innova Housing heeft ten alle tijden het recht een boeking te annuleren en u eventuele betaalde kosten te retourneren. De vermelde vanaf huurprijzen (p.p.p.n.) zijn gebaseerd op een volledige bezetting van het appartement.


Voorwaarden

Aan alle op de innovahousing.nl pagina's vermelde prijzen en modellen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Op de website van Innova Housing BV wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van de gegevens. Echter er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen van welke aard ook. Mocht u een (type-) fout zien, dan kunt u deze kenbaar maken door contact met ons op te nemen.


Annuleringen

In geval van annulering van de aanvrager zal geen restitutie plaats vinden van reeds gereserveerde appartementen, tenzij anders, schriftelijk, is overeengekomen.


Privacybeleid

innovahousing.nl verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van formulieren, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker van de internetsite toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan. Innova Housing BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze gegevens voor gebruikersprofilering, marktonderzoek en dergelijke. Innova Housing BV zal deze gegevens daarnaast nooit zonder toestemming doorgeven aan derden.


Auteursrecht

Op innovahousing.nl zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Innova Housing BV zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om innovahousing.nl te verveelvoudigen. Niets op innovahousing.nl leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.


Links naar sites van derden

De internetsite innovahousing.nl kan links bevatten naar internetsites van derden. Innova Housing BV heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. Innova Housing BV is niet verantwoordelijk voor reclame e.d. die gebruikers van deze internetsites mogelijk ontvangen. Innova Housing BV is evenmin verantwoordelijk voor het niet naar behoren functioneren van een gelinkte site. innovahousing.nl verstrekt deze links uitsluitend voor het gemak van haar bezoekers. Het feit dat innovahousing.nl deze links opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Innova Housing BV van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan. De bezoeker is ten alle tijden verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op de gelinkte sites staan vermeld.


Geschillen en toepasselijk recht

a. Op de door Innova Housing BV met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht middels arbitrage of een bindend advies dan wel voor de bevoegde Burgerlijke Rechter binnen het vestigingsgebied van de eisende partij worden gebracht.
b. Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Ingeval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over een nietige bepaling overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van de overeenkomst behouden blijft.